50 Icon về ngành Bất Động Sản

Bộ 50 Icon về ngành Bất Động Sản Miễn phí dùng trong các tờ rơi tờ gấp hoặc website dành cho ngành bất động sản, bạn có thể tự do chỉnh sửa.

Bạn sẽ có:

  • 1 file Ai dễ dàng tùy chỉnh trên Adobe Illustrator – Bạn sẽ thay đổi chữ, màu sắc, kích thước.
  • 1 file EPS để dễ dàng tùy chỉnh trên một số chương tirnh2 thiết kế khác.
  • 1 file hướng dẫn (Mở để xem những font chữ cần thiết để download)
  • Biểu tượng kích thước 512 x 512 px dễ dàng thay đổi kích thước hay gắng vào thiết kế của bạn

Bộ Icon gồm:

  • Icon nhà cửa
  • Icon bất động sản
  • Icon nhà để bán
  • Icon nhà
  • Icon nhà cho thuê
  • Icon căn hộ dạng phẳng

 

Nhấn vào đây để Download