Tag Archives: Picity High Park

Dự án Picity High Park được hoãn cưỡng chế thêm 15 ngày?

Du An Picity High Park Duoc Hoan Cuong Che Them 15 Ngay 586 2

Thay vì cưỡng chế, đoàn công tác của UBND phường Thạnh Xuân đã cho CĐT dự án Picity High Park thêm 15 ngày để cung cấp hồ sơ pháp lý. Ngày 26/11 vừa qua, đoàn cưỡng chế của UBND phường Thạnh Xuân đã tiến hành thực hiện theo thông báo số 237/TB-UBND ngày 20/11/2019, thi [Xem thêm]